Talk show địa ốc VNATV 011818- KHI NÀO BỊ MẤT TIỀN ĐẶT CỌC MUA NHÀ?

Sunday, January 21, 20187:51 AM(View: 10624)
Talk show địa ốc VNATV 011818- KHI NÀO BỊ MẤT TIỀN ĐẶT CỌC MUA NHÀ?
Some restrictions apply. This is an illustration only. An illustration is not intended to predict actual performance about mortgage interest, or financial cost . The content of presentation or seminar or illustration was cut short, and may not give a full and enough information. This information is not intended as legal or financial or social benefits or tax advice for participants or viewers. For advice concerning your own situation, please consult with your appropriate professional advisor. Lưu ý: Vài giới hạn được áp dụng. Đây chỉ là sự minh họa. Sự minh họa này không nhằm mục đích dự đoán những việc thật sự có liên quan đến lãi xuất địa ốc, chi phí tài chánh. Nội dung của buổi thuyết trình hay hội thảo, hay minh họa đã được cắt ngắn nên có thể không cung cấp trọn vẹn và đầu đủ tin tức cho người xem. Đây cũng không phải là sự cố vấn về luật pháp hay tài chánh, hay phúc lợi xã hội, hay thuế vụ cho người tham gia và người xem. Để được cố vấn cho trường hợp cá nhân, xin vui lòng tham khảo với những người cố vấn thích hợp và chuyên nghiệp. Cần mua bán nhà cửa, cơ sở thương mại, xin gọi: KEVIN PHAM, chuyên viên địa ốc và tài trợ, Real estate broker and Loan officer BRE#01744291, NMLS#1088939. Tel/Viber (001) 714-653-0605