Welcome
Tel: 714-653-0605
SHORT-SALE HOUSES:
- Debt write-off, credit maintenance
- Opportunity to buy another house

REFINANCE:
- Lower interest rates, change the number of years to pay home loan
- Government Program, Refinance to change ownership
- Refinance housing, rental housing, remove PMI
- Get money to fix house / buy more houses / other needs
vina home loan pham khanh
KEVIN PHAM (PHAM KHANH)
Real Estate Broker, BRE# 01744291
Mortgage Loan Broker, NMLS# 1088939​
CalBre# 02043692-KEVIN PHAM (PHAM KHANH) California Bureau of Real Estate, real estate and mortgage broker. CalBre#01744291, NMLS#1088939
Bảo vệ nhà cửa với bảo hiểm nhân thọ. KEVIN PHAM, CA life #0M29756 Tel : 714-653-0605
Người nước ngoài đứng tên chủ quyền nhà, cho thuê nhà tại Mỹ. Mở tài khoản ngân hàng và xin mã số thuế....