Welcome
Tel: 714-653-0605
SHORT SALE:
- Clean debt, keep credit
- Get chance to buy back or refinance

REFINANCE:
- Lower interest rates, change terms
- Government programs, refinance to transter title
- Refinance residential, rental property,remove PMI
- Cash out for improvement/investment/other
vina home loan kevin pham
KEVIN PHAM (PHAM KHANH)
Real Estate Broker, BRE# 01744291
Mortgage Loan Broker, NMLS# 1088939​
Just reduced for quick sale. The most beautiful house built 2015 in Christopher Collection. Upgraded 70K throughout the house by the original builder. 2 levels with 4 beds and 3 bathrooms, in which there is a bedroom downstairs. BBQ area in the back yard for family and guest. Buyer will get two sets of nice curtains for winter and summer valued at 8K.
Muốn mua căn nhà này, hoặc muốn mượn nợ mua nhà, xin gọi Công ty địa ốc Vina Home Loan and Realty, chuyên viên địa ốc và giúp mượn nợ mua nhà, KEVIN PHAM (PHAM KHANH) : Tel/Viber: (001) 714-653-0605 -Real estate Broker BRE#01744291, Mortgage Loan Broker NMLS#1088939 Email: phamkhanhusa@yahoo.com Website: www.vinahomeloan.com Address: 9061 Garden Grove blvd, Garden Grove, CA 92844 (corner of Magnolia and Garden Grove blvd)
Talk show địa ốc VNATV 011818- KHI NÀO BỊ MẤT TIỀN ĐẶT CỌC MUA NHÀ? Some restrictions apply. This is an illustration only. An illustration is not intended to predict actual performance about mortgage interest, or financial cost . The content of presentation or seminar or illustration was cut short, and may not give a full and enough information. This information is not intended as legal or financial or social benefits or tax advice for participants or viewers. For advice concerning your own situation, please consult with your appropriate professional advisor. Lưu ý: Vài giới hạn được áp dụng. Đây chỉ là sự minh họa. Sự minh họa này không nhằm mục đích dự đoán những việc thật sự có liên quan đến lãi xuất địa ốc, chi phí tài chánh. Nội dung của buổi thuyết trình hay hội thảo, hay minh họa đã được cắt ngắn nên có thể không cung cấp trọn vẹn và đầu đủ tin tức cho người xem. Đây cũng không phải là sự cố vấn về luật pháp hay tài chánh, hay phúc lợi xã hội, hay thuế vụ cho người xem