- Loan: Mượn nợ mua nhà ở, nhà cho thuê: Conventional and FHA loan.
- Refinance: Tái tài trợ để hạ thấp lãi xuất, để chuyển chủ quyền cho nhà ở,nhà cho thuê.
- Short Sale: Bán nhà, xóa nợ chênh lệch, hạn chế tín dụng xấu để mua lạinhà hoặc refinance.
- Listing: Giúp quảng cáo bán nhà, cơ sở thương mại gái cao, nhanh chóng, lệ phí thấp.
- Buy house: Giúp tìm mua nhà khắp các vùng Orange Couty, LA, San Diego, Pomona, Riverside...
- Giúp người nước ngoài và từ Việt Nam đứng tên mua và cho thuê nhà tại Mỹ.
- Trợ giúp cho For Sale by Owner, cấp giấy Loan Pre-approval.
- Tham khảo miễn phí: 714-653-0605