Welcome
Tel: 714-653-0605
NHÀ BÁN DƯỚI MỨC NỢ:
- Xóa nợ, duy trì tín dụng
- Cơ hội mua lại nhà khác

TÁI TÀI TRỢ:
- Hạ thấp lãi xuất, đổi số năm trả tiền nhà
- Chương trình Chính Phủ, Refinance để đổi chủ quyền
- Refinance nhà ở, nhà cho thuê, xóa PMI
- Lấy tiền ra để sửa nhà/mua thêm nhà/nhu cầu khác
vina home loan pham khanh
KEVIN PHAM (PHAM KHANH)
Real Estate Broker, BRE# 01744291
Mortgage Loan Broker, NMLS# 1088939​
MÃNG CẦU TÂY NINH-Du lịch với Phạm Khanh
Lưới cá trên vịnh Tampa-Florida Part 1 by Pham Khanh