Mượn nợ mua nhà theo FHA với 3.5% tiền trả trước

Monday, June 19, 201710:31 PM(View: 790)
Mượn nợ mua nhà theo FHA với 3.5% tiền trả trước
FHA là chương trình mượn nợ mua nhà được cơ quan quản lý về gia cư bảo hiểm món nợ cho ngân hàng, giúp người mượn nợ để mua những căn nhà từ 1 đến 4 units. Trong trường hợp, người mượn nợ không trả được món nợ cho ngân hàng thì cơ quan FHA sẽ trả dùm. Tuy nhiên, cơ quan FHA sẽ thu một số tiền từ người mượn để bảo hiểm cho món nợ, gọi là PMI (tiền bảo hiểm món nợ)
Thuận lợi:
-Chỉ cần trả trước down payment từ 3.5% của giá bán nhà.
-Tiền chi phí để mượn món nợ này cũng thấp.
-Dễ dàng chấp thuận cho những người có điểm tín dụng thấp, từ 620 trở lên. 
Dễ dàng cho người mới khai phá sản được 2 năm
Dễ dàng cho người đã bán nhà xóa nợ được 3 năm