Họp mặt nghệ sĩ Lệ Thủy, Phượng Liên, Bảo Quốc, Phượng Mai, Lương Thế Thành, Thúy Diễm

Saturday, April 22, 201712:15 AM(View: 11070)
Họp mặt nghệ sĩ Lệ Thủy, Phượng Liên, Bảo Quốc, Phượng Mai, Lương Thế Thành, Thúy Diễm