THẾ CHẤP NGHỊCH ĐẢO (Nhấn vào đây để xem thêm)

Friday, November 6, 20159:06 PM(View: 2813)
THẾ CHẤP NGHỊCH ĐẢO (Nhấn vào đây để xem thêm)

Mượn nợ nhà theo hình thức Thế Chấp Nghịch Đảo:

Thế Chấp Nghịch Đảo cho phép người sở hữu nhà trên 62 tuổi đổi một phần vốn tích lũy trong nhà của họ thành tiền mặt, nếu căn nhà không có nợ hoặc nợ ít.

Lợi ích:
- Số tiền vay sẽ được ngân hàng trả hàng tháng hoặc một lần với số lượng lớn cho chủ nhà.

- Ngân hàng không đòi hỏi sự trả lại trong khi chủ nhà vẫn đang sống trong nhà đó.

- Chủ nhà vẫn giữ quyền sở hữu của ngôi nhà, và có quyền để lại di chúc.
- Nếu chủ nhà sống lâu thì ngân hàng vẫn phải trả tiền hàng tháng.
- Nếu số tiền ngân hàng trả tích lũy cao hơn giá trị nhà, thì ngân hàng cũng không đòi nợ người thừa kế.
- Ngân hàng có thể không xét tới thu nhập của chủ nhà khi cho vay.

 

Người chủ nhà có thể sử dụng tiền cho bất cứ mục đích nào:

- Chi tiêu cho cuộc sống hằng ngày.
- Sửa chữa hoặc nâng cấp nhà cửa.

- Đầu tư mua thêm nhà cho thuê.
- Trả thuế thổ trạch/bảo hiểm nhà/tiền bảo quản nhà

- Trả nợ thẻ tín dụng, nợ tiền thuốc men, tiền chăm sóc tại gia.

- Trả hết món nợ nhà hiện tại, để hàng tháng không phải trả tiền nhà, lại được ngân hàng trả tiền

Trách nhiệm của người vay:
- Vẫn phải trả tiền thuế thổ trạch, tiền bảo hiểm nhà, tiền bảo hiểm món nợ, tiền bảo quản nhà, nếu không thì ngân hàng chấm dứt hợp đồng, bắt chủ nhà trả nợ, hoặc tịch thu nhà.
- Khi chủ nhà chết hoặc bán nhà, hoặc dọn đi nơi khác, ngân hàng sẽ tính toán tất cả số tiền đã đưa chủ nhà, bao gồm tiền lãi, nếu còn dư sẽ trả cho chủ nhà hoặc người thừa kế.
- Tham khảo với luật sư trong trường hợp có một người phối ngẫu dưới 62 tuổi và không có tên trong hồ sơ mượn nợ để tránh bị trục xuất khi người đứng tên mượn nợ chết hoặc chuyển đi nơi khác hơn 12 tháng. 

         Vài điều kiện giới hạn áp dụng,
xin gọi 714-653-0605 để biết thêm chi tiết.